Tietosuojalauseke LehtiTukku

1 Johdanto

Tässä lausekkeessa kuvataan sitä, mitä henkilötietoja Magazine Promotion Services AB OY (tästä edes MPS) käsittelee sinuun liittyen, sekä sitä millä tavalla ja mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään. Tietosuojalauseke kuvaa myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi MPS:n suhteen, sekä sitä kuinka voit toteuttaa näitä oikeuksia.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta sen palvelut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Evästeiden avulla kohdennetaan paremmin mainoksia, sekä helpotetaan tiedonjakoa sosiaalisessa mediassa. Lisäksi evästeiden avulla kerätään luotettavia ja anonyymejä kävijätilastoja.

2 Magazine Promotion Services AB OY:llä on rekisterinpitovastuu

MPS on, ellei alla toisin mainita, vastuussa niiden henkilötietojesi käsittelystä, jotka kootaan palvelun käytön yhteydessä.

MPS:n yhteystiedot ovat:

Magazine Promotion Services AB OY (Y-tunnus 2319129-2)
Neptunigatan 7
22100 Maarianhamina

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa: asiakaspalvelu@lehtitukku.fi.

3 Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja säilytämme

Se, millaisia tietoja sinusta käsittelemme, riippuu jakamistasi yhteystiedoista, sekä siitä mitä MPS:n palveluita käytät.

MPS voi tulevaa kiistatilannetta ennakoidessaan tallentaa ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia MPS:n laillisten vaatimusten, laillisten oikeuksien puolustamisen, tai niiden määrittelyn kannalta.

3.1 Kun vierailet MPS:n sivulla

MPS rekisteröi IP-osoitteesi havaitakseen palveluidensa väärinkäytön. Tämän käytännön perusteena on MPS:n laillinen intressi mahdollisten väärinkäytösten havainnointiin. MPS:n laillinen intressi koskee turvallisuusvaatimusta, ja tietoja säilytetään enintään 24 kuukautta.

3.2 Kun teet tilauksen MPS:n sivulla

MPS kerää ja käsittelee ne tiedot, jotka sinä vapaaehtoisesti annat MPS:lle tilauksen yhteydessä. Nämä ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä tiedot ostetuista tuotteista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on voida hallinnoida maksuja, ostoksesi toimitusta, sekä voida lähettää sinulle tietoja tilauksesi statuksesta. Lisäksi tietoja käytetään valitusten ratkomiseen sekä tarjotaksemme sinulle ostokseesi liittyvää tukea.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on ostokseesi sisältyvien palveluiden tai sopimusten toteuttaminen, johon sitoudumme ostoksesi yhteydessä.

Katsomme sähköpostiosoitteesi käsittelyn tarpeelliseksi laillisten intressiemme vuoksi, ja sen tallentamisen peruste on laillinen. Katsomme intressimme tietojesi käsittelyyn yllä kuvatulla tavalla painavammaksi kuin sen yksityisyyden loukkauksen, jolle altistut tietojen käsittelyn seurauksena. Tämä päätös on tehty siitä lähtökohdasta, että henkilökohtaisten tietojesi käsittely hyödyttää sinua.

4 Kenelle MPS voi luovuttaa yhteystietosi?

Rikosta tutkittaessa voimme luovuttaa henkilötietosi ja ostoshistoriasi poliisille. Tietosi myös luovutetaan edelleen niille julkaisijoille, jotka vastaavat kunkin nimekkeen laskutuksesta sekä jakelusta sinulle.

Tietosi jaetaan kunkin tarvittavan sanomalehdenjulkaisijan kanssa, jotta he voisivat jakaa sinulle lehden ja laskuttaa sinua. Tämä siksi, että voisimme toimittaa sinulle sen palvelun, josta olemme sopineet kanssasi oston yhteydessä.

MPS voi siirtää henkilötietosi niille toimijoille, joiden haltuun se on uskonut esimerkiksi palvelujensa ylläpidon, sivuston optimoinnin, tai sähköpostituksen. Näillä vastaanottajilla on oikeus käsitellä henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan toimittaessaan sovittua palvelua MPS:lle ja MPS:n yhteydessä.

MPS voi myös luovuttaa yhteystietosi viranomaisille, kuten esimerkiksi verohallinnolle, jos MPS on laillisesti velvoitettu niin tekemään. Siinä tapauksessa että koko MPS tai osia sen liiketoiminnasta myydään, voi MPS siirtää henkilötietosi potentiaaliselle liiketoimen ostajalle.

5 Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa EU:n tai ETA:n sisäpuolella, mutta ne voidaan siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sellaisille toimijoille, jotka vastaavat MPS:n sivuston optimoinnista, sen sovelluksista, sekä sähköpostien lähetyksestä ja markkinointipalveluista.

6 Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää kopiota kaikista sinua koskevista henkilötiedoista. Sinulla on myös oikeus saada sinusta tallennetut tiedot jäsennetyssä, yleiskäyttöisessä, sekä koneluettavassa muodossa mikäli haluat siirtää tietosi jollekulle toiselle rekisterinpitovastuulliselle taholle (tietojen siirrettävyysvaatimus). Sinulla on lisäksi oikeus pyytää sinua koskevien tietojen oikaisua tai poistamista, sekä pyytää niiden rajoittamista.

Mikäli katsot, että olemme käsitelleet henkilökohtaisia tietojasi väärällä tavalla, on sinulla oikeus jättää asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

7 Muutokset tietosuojaan

MPS pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen. Muutosten yhteydessä niistä ilmoitetaan MPS:n viestintäkanavilla sekä muilla tavoilla, jotka MPS katsoo tarpeelliseksi.

LehtiTukku toimii näin

Tilaat lehtitilauksen
Toimtamme tilauksesi lehtikustantamolle
Kustantamo toimittaa lehden sinulle